Nghệ An: 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao, 4 sao năm 2023

Ngày 20/02, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An năm 2023.

 

Đèn lồng treo mây tre đan Đức Phong

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt kết quả chấm điểm, trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp Trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia (5 sao) đối với 02 sản phẩm gồm: Nhóm Hộp quà tặng mây tre và Nhóm Đèn bàn mây tre của Công ty TNHH Đức Phong.

Công nhận 09 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023 của 07 chủ thể đạt sản phẩm OCOP hạng 4 sao, bao gồm: 06 sản phẩm đánh giá lại là Rượu Mú Từn của Công ty THHH Long Lưu, Hương trầm Liên Đức của Công ty THHH Hương trầm Bảy Lương, 3 sản phẩm Trà túi lọc cà gai leo, Trà túi lọc dây thìa canh, Trà túi lọc Giảo Cổ Lam của Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát, Nước mắm hạ thổ của Công ty cổ phần Thủy sản Vạn phần Diễn Châu; 01 sản phẩm nâng hạng là Giò bê Lâm Ngọc của Hộ kinh doanh Giò bê Lâm Ngọc; 02 sản phẩm đánh giá lần đầu là Nhóm Gương mây tre của Công ty TNHH Đức Phong và Nước mắm Cửa Lò CL28, Cửa Hội CH20, CH25 của Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An.

Sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng tem, nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm; được thưởng theo quy định. Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ban hành Quyết định này.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Chương trình OCOP tỉnh tham mưu tổ chức công bố công khai sản phẩm được xếp hạng. Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp với các địa phương thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ hằng năm và đề xuất xử lý các sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn của Chương trình OCOP.

Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đức Phong hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp Trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia đối với 02 sản phẩm gồm: Nhóm sản phẩm Hộp quà trặng mây tre và Nhóm Đèn bàn mây tre của Công ty TNHH Đức Phong.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.

Kim Oanh (tổng hợp)

Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An – nghean.gov.vn