Huyện Dầu Tiếng (Bình Dương): Có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã triển khai với các nhóm giải pháp quan trọng, hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở phát triển sản phẩm đạt chuẩn.

 Sản phẩm yến sào của Cơ sở sản xuất tại xã Minh Tân đạt chuẩn OCOP

Tính đến nay, toàn huyện có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 8/12 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP. Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình OCOP, hỗ trợ các chủ thể quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu góp phần nâng cao giá trị, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tiến Hạnh

Báo Bình Dương – baobinhduong.vn