Gia Lai: Phân bổ 1,5 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra (huyện Kbang)

Ngày 27/10, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) ban hành nghị quyết phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng.

 

Làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng) thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống của người Bahnar, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Minh Ngân

Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo chất lượng theo quy định; đồng thời, đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Được biết, làng du lịch cộng đồng Mơ Hra đã và đang được huyện Kbang tập trung đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) về thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện.