Sản phẩm OCOP

Thái Nguyên: Phát triển sản phẩm OCOP để xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông nghiệp là thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, gắn phát triển sản phẩm OCOP với phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng…

Chi tiết

Ninh Bình phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình OCOP đã phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các chủ thể. Xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi địa phương.

Chi tiết

Hơn 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền được giới thiệu với người dân Sơn Tây, Hà Nội

Tối 05/7, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức khai mạc Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tôn vinh các sản phẩm về mít đặc sản Hà Nội năm 2024.

Chi tiết

Vĩnh Phúc: Văn Quán phát triển sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, xã Văn Quán (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) có 2 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng, chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Điều này không chỉ khẳng định thương hiệu, chất lượng của sản phẩm mà còn tạo sức bật mới cho nông sản địa phương, thúc đẩy phát triển KT – XH trên địa bàn.

Chi tiết