40 sản phẩm đạt 4 sao OCOP Quảng Ninh năm 2023

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh vừa ban hành công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh năm 2023.


Đông trùng hạ thảo khô Phương Thùy là 1 trong số các sản phẩm được công nhận OCOP Quảng Ninh 4 sao

Theo đó, toàn tỉnh có 40 sản phẩm của 25 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất được công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh năm 2023. Trong đó, 1 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá, xếp hạng công nhận sản phẩm OCOP quốc gia là trà hoa vàng Ba Chẽ của Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh.

Trong số các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh năm 2023 có 21 sản phẩm cấp lại, 7 sản phẩm cấp mới và 12 sản phẩm nâng hạng.

Việc trao giấy chứng nhận đạt 4 sao OCOP tỉnh cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất sẽ được diễn ra tại lễ khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2024 vào tối mai, ngày 2/2.

Cao Quỳnh
Báo Quảng Ninh Điện tử – baoquangninh.vn